Tweede verblijf en de Belgische fiscus

Vorige Artikel 5 van 5
€ 17,50 (inclusief 0% BTW)
Aantal

Fiscale en praktische  vraagbaak voor Belgen, die zich in het buitenland willen vestigen of in het buitenland een tweede verblijf willen kopen.

ISBN: 978-94-92895-00-4

Inhoudsopgave

1.Wanneer bent u belastingplichtig in België ?

Bepaling belastbaar inkomen in België                                                                         

Wie is aan de belasting onderworpen en waar ?                                                         

Bepaling van het netto-inkomen                                                                                      

Onroerende inkomsten                                                                                                      

Het belastbaar bedrag                                                                                                       

Berekening van de onroerende voorheffing                                                                 

Rekenvoorbeeld                                                                                                                 

Onroerende inkomsten: bepaling van het belastbaar bedrag                                              

Belastbaar bedrag bij gronden                                                                                       

Afschaffing van de gewone interestaftrek                                                                   

Gewestelijke gewone interestvermindering                                                                 

Afschaffing van de verrekening van de onroerende voorheffing, omzetting in de gewestelijke belastingvermindering voor “verrekening”onroerende voorheffing 13

Begrip Eigen woning                                                                                                       

Enkele bijzondere gevallen                                                                                             

2. Uw tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus     

Uw Belgische aangifte personenbelasting                                                                  

Uw huis in het buitenland                                                                                                          

Wat moet u concreet opnemen in uw belastingaangifte ?                                        

Verhuurde woning                                                                                                           

Niet verhuurde woning                                                                                                    

Wat wordt verstaan onder bruto huurwaarde ?                                                                       

Het begrip huurwaarde                                                                                                    

Het begrip huurwaarde in Frankrijk                                                                               

Valeur Locative brute                                                                                                       

Avis d’imposition taxe froncière                                                                                      

Avis d’imposition taxe d’habitation                                                                                

Het begrip huurwaarde in Nederland                                                                           

Het begrip huurwaarde in Spanje                                                                                              

Het begrip huurwaarde in Italië                                                                                      

Voor en nadelen van de Cedolare Secca                                                                    

Het begrip huurwaarde in Portugal                                                                               

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)                                                                          

Betaling IMI                                                                                                                        

Vrijstelling/vermindering IMI                                                                                            

Vermindering IMI afhankelijk van aantal personen ten laste                                               

Vrijstelling IMI                                                                                                                    

Waarover wordt IMI geheven                                                                                          

Belasting bij verhuur onroerend goed                                                                           

Belastingtarief over huurinkomsten                                                                              

Ingezetenen                                                                                                                       

Niet-ingezetenen                                                                                                              

Wat moet u in België concreet aangeven ?                                                                 

3. De aangifte in België                                                                  

Deel 1 van de aangifte PB                                                                                                          

Vak III – inkomsten van onroerende goederen                                                                       

Aangifte onroerende inkomsten                                                                                     

Wie moet het kadastraal inkomen aangeven ?                                                                       

Tweede verblijf                                                                                               

4. Dubbele belastingverdragen en de Belgische fiscus                            

Algemene afspraken                                                                                                        

BTW: belastingplichtige                                                                                                   

Hoeveel Belgische belasting betaalt u over niet-verhuurd vastgoed ?                   

In het geval België een belastingverdrag heeft afgesloten                                       

In het geval België geen belastingverdrag heeft afgesloten                                     

Een huis in Frankrijk via een Franse vastgoedvennootschap                                            

Inkomsten uit de verhuur via Air B&B                                                                           

Verschillende soorten inkomsten bij verhuur via Air B&B                                         

Beroepsinkomsten                                                                                                            

Onroerende  inkomsten                                                                                                   

Roerende inkomsten                                                                                                        

Divers inkomen                                                                                                                 

Aangifte buitenlandse rekeningen                                                                                

5. Verkoop van uw onroerend goed en de meerwaardebelasting           

De vraag is dan waar deze winst wordt belast ?                                                          

Tip !                                                                                                                                      

Verkoop van uw tweede woning in België                                                                   

6.Tien belangrijke vragen bij de aankoop van tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus

Invoering van de Europese Spaarrichtlijn                                                                    

Als u eigenaar bent van een in het buitenland gelegen

woning. Hoe moet u dan uw onroerend goed inkomen aangeven ?                                  

Aangifte bruto huur of brutohuurwaarde                                                                                 

Wat moet u aangeven ?                                                                                                   

Wordt het onroerend goed verhuurd ?                                                                         

Waar moet u het onroerend goed inkomen aangeven ?                                           

Wat is de brutohuurwaarde ?                                                                                          

Wat moet u aangeven ?                                                                                                   

Hoe wordt dit in België belast ?                                                                                     

Vermijding dubbele belastingheffing                                                                            

Is er een fiscaal voordeel bij financiering van een tweede verblijf in het buitenland                                                                                                 

Wat gebeurt er als u uw (tweede) verblijf in het buitenland verkoopt en de

(Belgische) fiscus                                                                                                             

Hoe zit het met de successierechten                                                                            

Hoeft u in België geen belasting meer te betalen als u in het buitenland gaat wonen ?                                                                                                                 

7. Het belastingvoordeel op een tweede woning

Basisprincipes                                                                                                                   

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel op een tweede woning ?                         

Onroerende voorheffing                                                                                                  

Uw tweede verblijf en de Belgische personenbelasting                                            

8. Successierechten

Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)                                                                            

Waarover wordt de erfbelasting geheven ?                                                                 

Rijksinwoner                                                                                                                                  

Wat is een domicilie ?                                                                                                      

Wat is de zetel van vermogen ?                                                                                      

Nationaliteit                                                                                                                        

Niet-rijksinwoner                                                                                                               

Fiscale emigratie                                                                                                               

Niet alle Belgen zijn gelijk voor de wet                                                                          

Voorbeeld                                                                                                 

In welk Belgisch gewest woont u ?                                                                               

Voorbeeld                                                                                                                           

De aangifte van uw nalatenschap                                                                                

Gezamenlijke of individuele aangifte                                                                            

Betalingstermijnen                                                                                                            

De erfbelasting betalen                                                                                                   

Europese erfrechtverordening                                                                                       

De Europese erfrechtverordening gaat niet over de erfbelasting                            

9. Een dochterbedrijf in Spanje onder Belgische BVBA                         

Rechtsvormen                                                                                                                   

Vaste inrichting (sucursal); filiaal zonder rechtspersoonlijkheid                              

Sociedad Limitada (SL) | Besloten vennootschap (BVBA)                                        

Sociedad Anónima (SA) | Naamloze vennootschap (NV)                                         

Oprichtingsvoorwaarden en oprichtingskosten                                                                      

Verplichtingen                                                                                                                   

Vergunningen                                                                                                                   

Relevante belastingen                                                                                                     

Vennootschapsbelasting                                                                                                 

Omzetbelasting                                                                                                                 

Vestigingsbelasting                                                                                                                      

Dividendbelasting                                                                                                             

Invoerrechten                                                                                                                    

Aandachtspunten                                                                                                             

Personeel                                                                                                                           

10. Aankoop van een tweede huis in Nederland

Aandachtspunten bij de aankoop van Nederlands onroerend goed                                  

Aankoop nieuw onroerend goed                                                                                   

Exploitatie van onroerend goed in Nederland                                                             

Aankoop bestaand onroerend goed                                                                              

Belasting op bezit van Nederlands onroerend goed                                                  

Vermogensrendementsheffing / Box 3 heffing                                                                       

Schijventarieven in box 3                                                                                                

Onroerende zaak belasting                                                                                             

Verhuur van uw onroerend goed in Nederland                                                                      

BTW heffing bij gemeubileerde verhuur van een Nederlandse vakantiewoning            

Inkomstenbelasting bij verhuur & verkoop van een Nederlandse vakantiewoning         

Belgische personenbelasting of inkomstenbelasting                                   

Verkoop van het Nederlands onroerend goed                                              

Schenking en vererving van het Nederlands onroerend goed                                

Schenking van een Nederlandse vakantiewoning                                                    

Nederland als fiscaal onroerend goed paradijs ?                                                       

11. De woning wordt verhuurd voor beroepsdoeleinden                        

Vermindering betaalde buitenlandse belasting                                                                      

Rekenvoorbeeld                                                                                                                

Aangifte buitenlands inkomen                                                                                       

12. Belastingaangifte van niet-inwoners (BNI)

In België wonen is een feitenkwestie                                                                           

Nationaliteit en de Belgische fiscus                                                                              

De belasting van niet-rijksinwoner van België                                                           

Betrokken personen & betrokken inkomsten                                                              

Buitenlandse kaderleden                                                                                               

Hoe doet u als niet-inwoner van België aangifte ?                                                    

Wanneer wordt de aangifte verstuurd ?                                                                       

Wat moet u doen als u geen aangifte heeft gekregen ?                                            

Wanneer moet u uw aangifte indienen ?                                                                                

Wat zijn de gevolgen als u de aangifte niet tijdig indient ?                                       

In welke vakken moet u wat aangeven ?                                                                      

In mindering brengen van onderhoudsuitkering                                                        

Lijst van voorwaarden                                                                                                      

Wat wordt bedoeld met onderhoudsverplichting ?                                                      

Indieningstermijn + bijkomende termijn                                                                        

U gaat niet akkoord met de aanslag. Wat moet u doen ?                                          

Kunt u betalingsfaciliteiten krijgen ?                                                                             

Gebruik van de woning & belastbaar inkomen                                                                      

13. Aangifte buitenlandse bankrekening

U heeft (of had) een buitenlandse bankrekening. Wat moet u doen ?                  

U dient niets meer te doen behalve in de volgende gevallen                                              

U bent medehouder van een rekening in het buitenland                                         

Soorten bankrekeningen                                                                                                

Hoe kunt u uw buitenlandse rekeningen aangeven ?                                                         

Uw kind heeft een buitenlandse rekening. Wie moet dat aangeven ?                   

Voor wanneer moet u uw buitenlandse rekeningen aangeven ?                           

U heeft een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen

en u bezit een rekening in het buitenland. Wat te doen ?                                        

U heeft in 2017 een rekening in het buitenland geopend. Wat te doen ?                         

Moet u een individuele levensverzekering in het buitenland aangeven ?                       

Wie heeft er toegang tot de gegevens van uw buitenlandse rekeningen ?          

Kunt u uw gegevens bij het centraal aanspreekpunt raadplegen ?                                   

Bijlagen

Buitenlands onroerend goed handboeken

Aanmelding update/landen-nieuwsbrieven

Beursagenda + vrijkaarten Second Home Beurzen

Second Home Info Service

Bronnen

 

Gastenboek

  • 30-04-2017 - ik wil belasting aangifte vullen maar het luk me niet...  lees meer
  • 30-04-2017 - Spoed!!! Vraag voor aangifte IB/VB 2016 over woning in buitenland...  lees meer
  • 28-04-2017 - Geachte heer / mevrouw,

    Mijn broer en ik kunnen juridische hulp...  lees meer
Plaats een bericht
© 2012 - 2018 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel