Franse nalatenschappen

Vorige Artikel 10 van 29 Volgende
€ 19,95 (inclusief 0% btw)
Aantal

Handboek Franse nalatenschappen

1e druk 2015 

Erven, testamenten, erf- en schenkbelasting bij nalatenschappen in Frankrijk;  juri-dische en fiscale aspecten voor Nederlanders, die in Frankrijk te maken krijgen met nalatenschappen. Levenstestament, De Europese Erfrechtverordening, inter-nationaal huwelijksvermogensrecht, (geregistreerd) samenwonen, huwelijkse en partnerschapsvoorwaarden, vruchtgebruik en bloot eigendom, scheiden, oprichting SCI (société civile immobilière)  Nederlands-Frans belastingverdrag, afwikkeling nalatenschap .

P.L. Gillissen - Voerendaal  Guide Lines

ISBN: 978-90-74646-88-8

©  P.L. Gillissen  2015

Inhoudsopgave

Inleiding

Begripsverandering                                                                            

1. Nederlandse erfrechtsituatie

Nederlandse erfrechtsituatie van vóór 1 januari 2003                              

Huidige wettelijke rente                                                                         

Afwijken van de wettelijke regels van erfrecht door het opmaken van een testament                                                                                

Legitieme portie                                                                                    

Opmaken en wijzigen van een testament                                                   

Defiscalisering van vorderingen                                                             

2. Nederlands of Frans erfrecht ?

Wanneer krijgt u te maken met buitenlands erfrecht ?                                

Verschillende soorten langstlevende testamenten in Nederland               

Vruchtgebruik testament                                                                       

Ouderlijke boedelverdeling / wettelijke verdeling                                     

Langstlevende enig erfgenaam                                                              

Langstlevende enig erfgenaam met tweetrapsmaking                                 

Situatie vóór 17 augustus 2015                                                             

Internationaal Privaatrecht                                                                    

Conflict met het Franse erfrecht                                                            

Franse wettelijke verdeling onder nabestaanden                                    

Voorbeeld                                                                                                      

Wijziging Frans erfrecht per 1 januari 2007                                                      

Uitleg schema                                                                                      

3. De oplossing: Europese Erfrechtverordening

      Europese Erfrechtverordening (EEV) per 17-08-2015                                                      

      Wat is de gewone verblijfplaats ?                                                                         

      Rechtskeuze uitbrengen via een testament                                                          

      Doel van de EEV                                                                                                

      Inhoud van de EEV                                                                                             

      Voorbeeld in de nieuwe situatie                                                                           

      Gewone verblijfplaats en nationaliteit                                                                   

      Toepasselijk recht erfopvolging en de woonplaats                                                 

      Wat als u geen keuze uitbrengt na 17 augustus 2015                                           

      Voordelen                                                                                                   

      Praktijk                                                                                                              

      Europese Verklaring van Erfrecht                                                                                  

     De EEV en de erfbelasting                                                                                            

     U woont in Frankrijk met een oud Nederlands testament                                           

     4. Het maken van een rechtskeuze

     U kiest voor Frans recht                                                                            

     U kiest voor Nederlands recht                                                                   

     De positie van de samenwoner in het Franse recht                                     

     De positie van de samenwoner in het Nederlands recht                          

     5. Huwelijk met internationale aspecten

     Is een in het buitenland gesloten huwelijk rechtsgeldig in Nederland ?         

     Welk huwelijksvermogensregime is van toepassing ?                                  

     Het Haags Huwelijksvermogensverdrag                                                     

     Verdragslanden                                                                                        

     Voor wie geldt het verdrag ?                                                                     

     Huwelijksdatum vóór 1 september 1992                                                     

     Eerste gewone verblijfplaats volgens Nederlandse jurisprudentie                 

     Eerste gewone verblijfplaats volgens Frans recht                                       

     Huwelijksdatum op of ná 1 september 1992                                               

     Het Franse stelsel van het huwelijksvermogensrecht                                   

     Huwelijksvoorwaarden                                                                              

     Hoofdelijke aansprakelijkheid                                                                    

     Immigratie                                                                                                

     Naturalisatie en de gevolgen voor het huwelijksvermogensstelsel                

     U heeft geen gemeenschappelijke eerste woonplaats                                 

     Wat te doen als u ongewilde verandering wilt voorkomen                            

     Het maken van een rechtskeuze                                                               

     Wie kan een rechtskeuze uitbrengen ?                                                      

     Nationaliteitsland of woonplaatsland                                                       

     Rechtskeuze en/of huwelijksvoorwaarden                                                  

     Waaruit kiezen ?                                                                                      

     Het verdrag bepaalt waarvoor u een keuze mag uitbrengen                        

     Als er geen huwelijksvoorwaarden en geen rechtskeuze is gemaakt                      

     Hoe brengt u de rechtskeuze uit ?                                                                       

     Registratie en werking van het gekozen stelsel tegenover derden                       

     Registratie van uw keuze                                                                           

     Registratie van huwelijks voorwaarden naar buitenlands (niet-Nederlands) recht                                                    

     Ongewilde verandering voorkomen                                                            

     Pensioenverevening                                                                                  

     Zekerheid met het maken van een rechtskeuze en/of huwelijksvoorwaarden  

     Terug naar Nederland en de gevolgen voor het huwelijksvermogensstelsel             

     Waarom een rechtskeuze ?                                                                      

     Voorbeeld                                                                                                

     Belangrijk aandachtspunt: Nalatenschap en scheiding                                                 

     Geldend huwelijksvermogensrecht en werking t.o.v. schuldeisers                       

     Nationaliteitslanden en woonplaatslanden                                                       

     Gemeenschappelijke nationaliteit                                                                           

      Nederlands wetsvoorstel: “Huwelijksvoorwaarden standaard”                    

      6.  Samenwonen, de Pacs en geregistreerd partnerschap      

     Erkenning                                                                                                

     Hoe is de situatie voor samenwoners momenteel geregeld ?                      

     Pacs en geregistreerd partnerschap                                                          

     Erkenning Nederlands geregistreerd partnerschap in Frankrijk                    

     Fiscale gelijkstelling in de vermogensbelasting                                            

     Gepacseerden en de eenmanszaak                                                          

     Beëindiging van een PACS                                                                        

     De PACS en de verdeling van de bezittingen en schulden                           

     De oude 50/50 regeling                                                                             

     Nieuwe regeling                                                                                        

     Verdeling na scheiding van gepacseerden                                                  

     Franse samenlevingscontract bij de Franse notaris                                     

     Pacs in de geboorteakte                                                                           

     Te overleggen documenten                                                                       

     Ontbinding PACS                                                                                     

     Certificat de concubinage                                                                          

     Homo Huwelijk                                                                                     

     7. Huwelijkse en Partnerschapvoorwaarden

     Waarom huwelijks of partnerschapsvoorwaarden ?                                          

     Situatie in Frankrijk                                                                                         

     Bescherming langstlevende partner                                                                 

     La Communauté universelle (gemeenschap van goederen)                               

     Wanneer is de keuze voor een huwelijkscontract met verblijvingsbeding interessant ?                     

     Nadeel van zo’n huwelijkscontract als er wel kinderen zijn                                 

     De kinderen uit een eerder huwelijk                                                                 

     Afstandsverklaring                                                                                          

     Le regime de la séparation de biens (vgl. huwelijkse voorwaarden)                   

     Tussentijdse wijziging van het huwelijksregime                                                 

     Trouwen in Frankrijk / Trouwen met een Franse vrouw of man                          

     Scheiding en uw in Frankrijk & Droit de partage                                                

     Scheiding, splitsing en de Plus Value                                                               

     Voorbeeld                                                                                                       

     Afspraken in een echtscheidingsconvenant                                                      

     Onverdeeld eigendom of “en tontine”                                                               

     “En indivison”                                                                                                 

      Voorbeeld                                                                                                      

     10 jaren eis ook bij communauté universelle                                          

     8. Schenking bij leven

     Voorbeeld van een “la donation horst part successorale”                            

     Schenken in het zicht van overlijden en de Nederlandse fiscus                    

     Anti-misbruikbepaling                                                                                

     Uitspraak Rechtbank Den Haag 31 juli 2015                                               

     Rekenvoorbeeld volgens de rechtbank                                                   

     9. Het belang van een levenstestament

     Misverstand                                                                                                 

     Een huis in het buitenland                                                                             

     Bewindvoering ondercuratelestelling                                                              

     Notariële volmacht                                                                                        

     Het levenstestament                                                                             

     10. Vruchtgebruik en bloot eigendom

     Nederlandse situatie                                                         

     Vruchtgebruik                                                                                                 

     Vestiging vruchtgebruik bij leven                                                           

     Vestiging van vruchtgebruik na overlijden                                                                   

     Huur                                                                                                     

     Schenking                                                                                            

     Verkoop                                                                                               

     Vruchtgebruik in Frankrijk                                                                      

     Wettelijke rechten volgens Frans recht van de langstlevende (bij huwelijk, pacs of geregistreerd

     partnerschap)                                     

     Donation entre époux                                                                           

     Bij schenking aan partner                                                                      

     De mogelijkheden en nadelen van Frans bloot eigendm                                      

     Oprichting SCI                                                                                      

     Vormen van onroerendgoedbezit in Frankrijk                                         

     Kopen “en viager”                                                                                       

     Enkele termen betreffende het kopen en verkopen “en viager”                           

     De berekening van de hoogte van de jaarlijkse rente                                   

     Aftrek op de genoten (lijf)rente voor de inkomstenbelasting           

     11.  Aankoop Franse onroe­rende zaak middels een SCI

     Redenen om voor een SCI te kiezen                                   

     Kenmerken van een SCI                                                                            

      Verplichtingen bij de oprichting van een SCI                                               

      Kosten oprichting SCI                                                                               

      Minimum kapitaal                                                                                     

      Het bestuur van een SCI                                                                           

      Administratieve verplichtingen van de SCI                                                            

      Overdrachtsbelasting bij overdracht van de aandelen van een SCI              

      Liquidatie SCI                                                                                           

      Oprichting van een SCI na de aankoop van een huis                                 

      SCI koopt huis                                                                                          

      SCI en de fiscale aspecten                                                                                  

      Verkoop van een onroerende zaak door een SCI en de overdrachtsbelasting                                                                         

       Tarieven Plus Value bij verkoop van een onroerende zaak via een SCI           

       Jaarlijkse aangifte                                                                                     

       Franse gemeenschap van goederen                                                          

       Erfgenamen en de SCI                                                                              

       Prijs van de aandelen                                                                                

       Verkoop van aandelen in de SCI                                                               

       Belastbaarheid verkoop aandelen                                                                        

       Aanstellen fiscaal vertegenwoordiger                                                          

       De SCI en de hypotheek                                                                           

       SCI en gemeubileerde en ongemeubileerde verhuur                                   

       Gemeubileerde verhuur                                                                             

       Verhuur Gîte of Chambre d’hôtes                                                                        

       SCI zonder verhuur                                                                                   

       SCI-constructie                                                                                         

       De Nederlandse fiscus en de SCI                                                                         

       Voorwaarden SCI in box 3                                                                         

       Nog enkele opmerkingen bij de SCI                                                  

       12.  Erf- en schenkbelasting en de Franse fiscus

       Ingezetene in Frankrijk                                                                                   

       Wanneer wordt u in Frankrijk als ingezetene beschouwd ?                                

       Niet-ingezetene                                                                                              

       Erfgenaam ingezetene in Frankrijk                                                                   

       Nederlandse erfbelasting over uw nalatenschap in Frankrijk                              

       Tarieven en vrijstellingen in Frankrijk                                                               

       Gehandicapte erfgenamen                                                                              

       Tarieven Franse successierechten tussen ouder en kind                                   

        Tarieven Franse successierechten tussen broers en zusters                                       

        Algehele vrijstelling voor broers en zusters in Frankrijk                                     

        Tarieven Franse successierechten tussen familieleden tot de 4e graad                   

        Tarieven Franse successierechten tussen niet-familieleden                               

        Vrijstelling schenkbelasting in Frankrijk                                                            

        Franse schenkbelasting                                                                                  

        Tarieven Franse schenkbelasting tussen broers en zussen                     

        13.  Erf- en schenkbelasting, vanuit Nederlands perspectief

        Wanneer betaalt u schenkbelasting in Nederland ?                                           

        Krijgt u meerdere schenkingen in 1 jaar                                                           

        In welk land bent u erfbelasting verschuldigd ?                                                 

        Uw positie gezien vanuit Nederland                                                                  

        Ouders wonen in Nederland en kinderen wonen in Frankrijk                              

        Erfbelasting bij wettelijke verdeling                                                                   

        Nederlandse defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom in box 3

        Indien de erflater niet in Nederland woont                                                        

        Omzeilen 10 jaarsfictie                                                                                    

        Belastingregeling voor het Koninkrijk                                                                

        Dubbele heffing erfbelasting                                                                            

        Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt & recht van overgang               

        Afschaffing recht van overgang                                                                       

        Indien u een andere nationaliteit heeft aangenomen                                         

        Het voorkomen van dubbele belasting                                                              

        Voorbeeld situaties                                                                                         

        Internationale dubbele heffingen bij overlijden                                                   

        Afgesloten belastingverdragen i.v.m. erfbelasting                                             

        Belastingverdrag Nederland-Frankrijk                                                              

        Besluit er voorkoming van dubbele belastingheffing (DVDB)                              

        Buitenlandse belasting bij nieuw erfrecht of ouderlijke boedelverdeling                   

        Geen vermindering voor buitenlandse belasting over Nederlandse situs-

        goederen                                                                                                

        Ordinary Credit ter voorkoming van dubbele belastingheffing                                       

        Tarieven en vrijstelling Nederlands erf- en schenkbelasting                                   

        Rekenvoorbeeld                                                                                             

        Pensioen en erfbelasting                                                                                 

        Erfbelasting over fictieve verkrijgingen                                                              

        Europees Beroep tegen 10 jaarsfictie                                                              

        Verruiming vrijstelling Nederlandse schenkbelasting                                   

       14. Afwikkeling nalatenschap / aangifte van een nalatenschap

       Wat te doen na een overlijden                                                                         

       Europese Verklaring van Erfrecht                                                                              

       Fiscale afhandeling van de nalatenschap                                                         

       Termijn aangifte successierechten in Frankrijk                                                  

        Erflater buiten Frankrijk overleden                                                                   

        Erflater binnen Frankrijk overleden                                                                  

        Boeteregeling                                                                                       

       15. Voorkoming dubbele belastingheffing middels de ordinary credit-method

       Inleiding                                                                                                         

       Rekenvoorbeeld                                                                                             

       Berekening Nederlandse erfbelasting                                                     

      16.  Vermogensoverheveling via een trust, vanuit Nederlands perspectief

       Wat is een trust ?                                                                                           

       Keuze uit een discretionary trust of een trust zonder beleidsvrijheid                  

       Het trustvermogen en de Nederlandse fiscus                                                   

       Uitspraak Hoge Raad                                                                                      

       Verkrijging door de beneficiaries van de trust                                                   

       In welk land woont de schenker ?                                                                    

       Omzeiling woonplaatsfictie van 10 jaar                                                             

       Belastingregeling 10 jaarsfictie (BRK) Aruba, Curacao en Sint Maarten             

       Schenking door één van de gehuwden, waarvan er één een niet-Nederlander

       is                                                            

       Als de trust geen doelvermogen is                                                                   

       Definitie trust volgens de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën                   

       Fiscale zekerheid vooraf                                                                                 

       Welke stukken dient u te overhandigen ?                                                         

       De vaststellingsovereenkomst                                                                         

       Inhoud vaststellingsovereenkomst (transparantie-overeenkomst)                     

       17.    Terugkeer naar Nederland

      Met vermogen terug naar Nederland                                                               

      Heffingsvrij vermogen                                                                                     

      Ouderentoeslag vervalt per 1 januari 2016                                                       

      Vrijstelling voor een uitvaartverzekering                                                           

      Kapitaaluitkering uit levensverzekering: overgangsrecht                                    

      Bezittingen in box 3                                                                                        

      Wat zijn uw bezittingen ?                                                                                

      Wat geeft u aan in box 3 ?                                                                                        

      Onverdeelde boedel                                                                                        

      Voorbeeld                                                                                                      

      Welke bezittingen geeft u niet aan in box 3 ?                                                    

      Welke bezittingen zijn vrijgesteld ?                                                                  

      Schulden in box 3                                                                                           

      Drempel voor uw schulden 2015                                                                      

      Wat geeft u aan in box 3 ?                                                                                        

      Wat geeft u niet aan in box 3 ?                                                                        

      Vrijstelling contant geld                                                                                   

      Aanpassing tarief box 3                                                                                   

      Uw eigen bijdrage en langdurige zorg in Nederland                                           

      Het CAK                                                                                                         

      Eigen bijdrage langdurige zorg                                                                         

      Inkomen en uw vermogen                                                                               

      Uw huishouden                                                                                               

      Uw indicatie                                                                                                    

      Mogelijkheden om “opeten” van uw vermogen te voorkomen                              

      Voorwaarden bij schenken op papier                                                                

      Uw eigen huis en langdurige zorg in Nederland                                                 

      Bloot eigendom en vruchgebruik in box III & de eigen bijdrage AWBZ         

      Defiscalisering bloot eigendom en vruchtgebruik                                               

      Bloot eigendom dat voortvloeit uit een testament                                              

      Bloot eigendom dat niet voortvloeit uit een testament                                       

      Gevolgen voor de AWBZ                                                                       

      18. Overlijden in Frankrijk

      Aangifte van overlijden                                                                                    

      Uitvaartverzekering en de factuur van de uitvaartondernemer                           

      Vervoer van de overledene                                                                             

      Repatriëring naar Nederland                                                                            

      Internationaal rouwvervoer                                                                              

      Repatriëringskosten naar Nederland                                                                

      Regels voor internationaal vervoer                                                                   

      Hoe regel je een repatriëring ?                                                                        

      Terugkeer lichaam in Nederland                                                                      

      Repatriëringsverzekering                                                                                 

      Laatste rustplaats in Frankrijk; de mogelijkheden                                              

      Betaling begraafplaats (concession)                                                                 

      Crematie in Frankrijk                                                                                       

      Bestemming van urnen                                                                                   

      Uitvaartceremonie in Frankrijk                                                                         

      Kosten begrafenis / crematie in Frankrijk                                                         

      Lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap in Frankrijk                        

      In Frankrijk automatisch donor (ja, tenzij wet)                                                  

      Niet-religieuze uitvaartplechtigheid                                                                   

      Formaliteiten na overlijden                                                                               

      Checklist wat te doen bij overlijden in Frankrijk                                       

      19. Uw sociale media pagina’s na uw overlijden

      Wanneer u beschikt over inloggegevens                                                          

      Wanneer u niet beschikt over inloggegevens                                                   

      Beheer en opzeggen na overlijden van:

 Facebook                                                                                                          

Linkedin                                                                                                           Twitter                                                                                                           

You Tube                                                                                                        Google                                                                                                           

E-mail accounts                                                                                              

Online-accounts                                                                                             

Digitaal eigendom na overlijden                                                                       

Eigenaar website                                                                                            

Instagram                                                                                            

Hoe wist u digitale sporen ?                                                                  

Bijlagen

Testament Crématiste                                                                                    

Checklist voor nabestaanden                                                                 

Nederlandstalige adviseurs bij Erfrechtkwesties en Franse                                 nalatenschappen                                                                        

Bronnen                                                                                               

 

 

 

 

Gastenboek

  • 03-02-2019 - Graag wil ik de uitgever bedanken voor de geweldige service....  lees meer
  • 28-01-2019 - Ik heb een recruteringsbureau voor artsen in Frankrijk. En nu...  lees meer
  • 30-04-2017 - ik wil belasting aangifte vullen maar het luk me niet...  lees meer
Plaats een bericht
© 2012 - 2020 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel