Wonen en kopen in Italie

Vorige Artikel 10 van 28 Volgende
€ 22,95 (inclusief btw)

Handboek Wonen en kopen in Italië

Herziene editie 2019

P.L. Gillissen

Aantal pagina`s: 380 pagina`s

ISBN : 978-94-92895-11-0

Trefwoorden:  emigratie naar Italië;  wonen in Italië; werken in Italië, aankoop en bezit van onroerend goed in Italië,

©  P.L. Gillissen  2019 | 2020

Onmisbaar juridisch, fiscaal en financieel informatie-handboek voor Nederlanders/Belgen die zich in Italië willen vestigen of in Italië onroerend goed willen kopen.

Al ruim 17 jaar de belangrijkste informatiebron voor Nederlanders en Belgen die direct of indirect te maken krijgen met onroerend goed in Italië en/of zich in Italië willen vestigen.

Wat iedereen zou moeten én willen weten over de aankoop van een (tweede) huis in Italië en/of emigratie naar Italië

Recensie NBD:

Italië is voor Nederlanders en Belgen nog steeds een aantrekkelijk land om er een huis te kopen en er te wonen.

In dit handboek worden  vrijwel alle aspecten die daarbij komen kijken besproken.

Het begint met een inleiding over het land zelf, de geografische  oriëntatie en waar je het beste een huis kunt kopen, de vastgoedmarkt, gevolgd door het koopproces, het koopcontract, de overdracht, de overdrachtsbelasting, vereniging van eigenaren en andere juridische en fiscale zaken, het kopen van bouwgrond, de bouwvergunning, het bouwproces en renovatie, de nutsvoorzieningen etc.

Ook huur en verhuur komen aan de orde, evenals bankzaken en verzekeringen. De vestiging in Italië, de verhuizing, belastingplicht in zowel Nederland als in Italië.

Deze zeer complete gids is een uitstekende handleiding voor hen die in Italië een (tweede) huis willen kopen en/of in Italië willen gaan wonen.

Recensent Dr. J. Kroes  (NBD Biblion)  


Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding

2. Italië in vogelvlucht

Land en bevolking                                                                                     

Inwoners                                                                                                  

Taal                                                                                                         

Sociale omgangsvormen en het dagelijks leven                                         

Humor                                                                                                      

Tijdverschil Nederland – Italië                                                                   

Op tijd komen                                                                                           

Bestuurlijke indeling van Italië                                                                   

Indeling regio’s en provincies                                                                    

Politiek & Staatsinrichting                                                                         

Vriendjespolitiek                                                                                       

Geloof                                                                                                      

Veiligheid                                                                                                 

De Italiaanse politie                                                                                  

Winkelen/winkels                                                                                      

Fooien                                                                                                      

Vrije tijd                                                                                                    

Toeristische informatie                                                                             

Kranten                                                                                                    

3. Italië; een geografische oriëntatie

Het klimaat                                                                                               

Povlakte                                                                                                   

Noord-Italië                                                                                              

Het merengebied                                                                                      

Het noordelijk deel van de Apennijnen                                                        

Riviera                                                                                                     

Zuid-Italië                                                                                                 

Lokale winden                                                                                           

Wintersportperiode                                                                                   

Bereikbaarheid                                                                                         

Binnenlandse verbindingen                                                                        

Verschillen Noord en Zuid Italië                                                                 

Overzicht regio’s in relatie met onroerend goed aanbod                              

4. Oriëntatie en voorbereiding                             

Motieven                                                                                                  

Het verzamelen van informatie                                                                  

Hoe vindt u informatie over onroerend goed ?                                            

Oriëntatiedagen                                                                                        

Waar kopen ?                                                                                           

Checklist waar kopen ?                                                                             

Bereikbaarheid                                                                                         

Wat kopen ?                                                                                             

Bestaand of nieuw onroerend goed                                                            

Een oud huis op het platteland                                                                   

Renovatieproces                                                                                       

Staat van onderhoud van het huis                                                              

Tweede huizen / zomerverblijven                                                               

Boerderijen                                                                                               

Renovatie oude huizen                                                                              

Wijziging bestemming (cambio di distinazione d’uso)                                 

Een appartement in een stad                                                                     

Wanneer op huizenjacht ?                                                                         

Oriëntatie checklist bij de aankoop van onroerend goed                             

Houding Italianen ten opzichte van buitenlandse huiseigenaren                   

Vraagprijs                                                                                                

Checklist vraagprijs                                                                                  

Onderhandelen over de prijs                                                                      

Overige aandachtspunten                                                                         

Meest gemaakte fouten door buitenlanders                                                

Overige problemen waar buitenlanders tegenaan kunnen lopen         

5. Aankoop van een appartement & de VVE

Het Italiaanse systeem                                                                             

CV en water in een appartementencomplex                                      

Voor- en nadelen wonen in een condominio                                      

Regels condominio bij geschakelde huizen/vrijstaande huizen           

Nederlandse vereniging van eigenaren i.p.v. condominio                  

Checklist condominio alvorens een koopcontract te tekenen                       

Prijs van een appartement                                                                         

Het beheer/management van het condominio                                             

Vergadering van eigenaren                                                                       

Regels omtrent de vereniging van eigenaren                                             

Servicekosten                                                                                          

Extra servicekosten voor onderhoud en reparaties                            

Nog enkele tips !                                                                                      

Nieuwe regels condominio                                                                        

6. De makelaar

Met wie kunt u te maken krijgen ?                                                             

Werkwijze Italiaanse makelaar                                                                  

De makelaar en de verkopende eigenaren                                                 

Keuze makelaar                                                                                        

Buitenlandse medewerkers van Italiaanse makelaarskantoren           

Een makelaar in Nederland                                                                       

Niet-gekwalificeerde bemiddelaars                                                            

Makelaarscommissie (provvigione)                                                           

Commissiedocument                                                                                

Het uitbrengen van een bod                                                                       

Nog enkele opmerkingen omtrent de Italiaanse makelaar                           

Kopen zonder makelaar                                                                             

7. Het koopproces

De koper                                                                                                  

De verkoper                                                                                    

Het onroerend goed register                                                                    

Het koopobject                                                                                        

Het Italiaanse kadaster                                                                             

De gemeente                                                                                          

Geometra                                                                                                

De Bank                                                                                                  

De notaris                                                                                               

De Italiaanse fiscus                                                                                 

De Buren                                                                                                

De mede-eigenaren/condominio                                                               

De makelaar                                                                                           

Juridisch en fiscaal adviseur                                                                    

Het verkoopproces                                                                                  

8. De juridische en contractuele aspecten van de koop

Weet wat u tekent                                                                                   

Eigendomsovergang volgens Italiaans recht                                            

In het Italiaans Burgerlijk Wetboek wordt onderscheid gemaakt tussen   

Het aanbod tot koop (proposta d’acquisto)                                               

Aanbod tot verkoop (proposta di vendita)                                                                                                            

De voorlopige koopovereenkomst (contratto preliminare di vendita)           

Inhoud voorlopige koopovereenkomst                                             

De koopprijs en de betaling daarvan                                                        

Aanbetaling/storting van depot bij aanbod tot koop                          

Caparra confirmatoria (tekengeld)                                                            

Gewoon voorschot op de koopsom                                                          

Anticipio di pagamento                                                                            

Betaling van het saldo van de koopprijs                                                     

Nieuwe wetgeving omtrent betaling van de koopsom                                  

Ondertekening koopakte / gevolmachtigde                                                

Checklist volmacht                                                                                   

Het agrarisch voorkeursrecht                                                                  

Ontbindende voorwaarden                                                                       

Italiaans fiscaal nummer                                                                          

Erfdienstbaarheden                                                                                 

De Italiaanse notaris                                                                                

Taken van de notaris                                                                               

De ondertekening van de “atto”                                                       

Inschrijving in de onroerend goed registers                                               

Honorarium van de Italiaanse notaris                                               

Het registratiekantoor – de Italiaanse fiscus                                     

Huwelijksgoederenregime en de aankoop van Italiaans o/g                        

Scheiding en verkoop                                                                               

Bijstand door juridisch adviseur                                                                 

Praktijkvoorbeeld                                                                                      

Casus aankoop cultureel erfgoed                                                              

9. Fiscale aspecten bij aankoop en bezit van Italiaans vastgoed

Het registreren en inschrijven van het voorlopig koopcontract                    

Tarieven overdrachtsbelasting/registratierecht                                          

Imposta di registro                                                                                    

Imposta ipotecaria                                                                           

Imposta catastale                                                                                     

Prima Casa regeling                                                                                 

Aankoop (nieuwbouw) woning onder het Italiaanse BTW regime                 

Vermogenswinstbelasting bij verkoop van uw huis                            

De notaris; ontvanger der belastingen                                                       

Fiscale betekenis van het kadaster                                                            

Kadastraal inkomen (rendita catastale)                                                      

Een overkoepelende gemeentelijke belasting IUC (= Imposta

Unica Comunale)                                                                                      

IMU vrijstelling voor hoofdverblijfplaats                                                     

Aftrekbare kosten                                                                                     

Registratie op het gemeentehuis                                                               

Vermogensbelasting                                                                                 

La cedolare secca (nieuw regime bij verhuur) > zie hoofdstuk 24

10. Aankoop bouwgrond

Inleiding en soorten bestemmingen                                                           

Uw kavel en de lokale brandvoorschriften                                                  

Bestemmingsplannen en bouwdichtheidsnormen                                        

Overdracht van bouwrecht                                                                        

Bouwbepalingen                                                                                       

Agrarisch voorkeursrecht                                                                          

Aansluiting op de nutsvoorzieningen                                                          

Checklist aankoop (bouw)grond                                                                

Wat niet kopen ?                                                                                       

Slopen                                                                                                      

Van agrarische grond naar grond met toeristische activiteiten                    

11. Het bouwen en verbouwen van een huis

Inleiding                                                                                                   

Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)                                            

Voorbereiding van de bouw                                                                        

Bij de bouw van een huis dient u op 4 verschillende zaken te letten             

Voor- en nadelen van het laten bouwen van een huis                                  

De bouwvergunning (Permesso di Costruire)                                             

De bouwbepalingen                                                                                   

Hoogte van de kamers                                                                              

Aanbouw                                                                                                  

De bouwcommissie en de bouwvergunning                                      

Bouwgarantie                                                                                           

Bankgarantie                                                                                            

Het bouwcontract                                                                                      

De inhoud van het bouwcontract                                                                

Checklist inhoud bouwcontract                                                                  

Betalingsschema                                                                                      

Het contact met de architect                                                                     

Honorarium van de architect                                                                      

Checklist wat te bespreken met uw architect                                             

Het kopen van onroerend goed tijdens de bouwfase                                   

Checklist voor het kopen van een huis tijdens de bouwfase                        

Het kopen van een recent opgeleverd huis                                                 

Checklist voor de koop van een recent opgeleverd huis                             

Het contact met de bouwondernemer                                               

Keuze bouwondernemer                                                                   

Advies                                                                                                      

Verbouwen en renoveren                                                                 

Checklist oud pand                                                                                   

De muren                                                                                                 

Het dak                                                                                                    

Septic tanks                                                                                             

Aanvraag bouwvergunning bij de verbouwing van een bestaande woning                                                                                     

Hertaxatie na verbouwing                                                                          

Zelf (ver)bouwen                                                                                       

Offertes (preventivo)                                                                                 

Lezen van offertes                                                                           

Nieuw- en verbouw en de Italiaanse BTW                                                  

Toezicht op de bouwwerkzaamheden                                               

Bewoonbaarheidsverklaring                                                                      

De wet Piano Casa                                                                                   

Casus kopen van tekening en uw aanbetaling                                            

Aanleg van een zwembad                                                                          

Checklist aanleg zwembad                                                                        

12. Belastingvoordelen bij woningrenovaties

Inleiding                                                                                                   

Voorzieningen voor het herstel van het gebouwenbestand                          

Zelfstandig wonen                                                                                     

Waaruit bestaan ze ?                                                                                

Wie kan ervan profiteren                                                                  

Voor welke werkzaamheden                                                                      

Buitengewoon onderhoud                                                                          

Restauratie                                                                                               

Gebouwenrenovatie                                                                                  

Andere voor aftrek in aanmerking komende uitgaven                                 

Appartementencomplexen                                                                         

Waaruit bestaan ze ?                                                                                

Met de gemeenschappelijke delen wordt bedoeld                                       

Wie kan ervan profiteren ?                                                                        

Minimale mede-eigendommen                                                                   

Voor welke werkzaamheden ?                                                                   

Andere werkzaamheden die voor aftrek in aanmerking komen           

BTW-facilitering                                                                                       

Gewoon en buitengewoon onderhoud                                               

Restauratie, renovatie en verbouwing                                               

De regels voor belastingaftrek                                                                  

Algemene beginselen                                                                                

Wat te doen om ze te krijgen                                                                     

Communicatie met de ENEA                                                                     

Hoe te betalen voor werk ?                                                                        

Aftrek voor de aankoop en bouw van garages en parkeerplaatsen              

De aftrek voor de aankoop                                                                        

13. Projectontwikkeling

Inleiding                                                                                                   

14. Huren en verhuren

Inschakelen van een makelaar bij het zoeken van een huurwoning              

Ongemeubileerde lange termijn huur/verhuur                                             

Italiaanse huurwetgeving                                                                          

Huursom                                                                                                  

Indicatie huurprijzen                                                                                  

Borg                                                                                                         

Opzegtermijn                                                                                            

Gemeubileerde vakantieverhuur                                                                

Opstellen huurcontract                                                                              

Registratie huurcontract                                                                            

Servicekosten (Spese)                                                                              

Zelf verhuren                                                                                            

Hoogte van de huursom                                                                   

Nog enkele tips                                                                                         

Checklist voor de keuze van een verhuurorganisatie/kantoor                      

Verdienen aan uw tweede huis                                                         

15. (Nuts)voorzieningen

Dossier nutsvoorzieningen in Italië kunt u gratis bij uitgeverij Guide Lines opvragen: guidelines@planet.nl (dossier wordt als PDF toegestuurd(

 

16. Vertrek uit Nederland en vestiging in Italië

Vertrek uit Nederland                                                                                

Uitschrijving bij vertrek uit Nederland                                                        

Inschrijven in de Basisregistratie personen                                                

Legalisatie                                                                                                

Reisdocumenten                                                                                       

Schengenlanden                                                                                       

Europese identiteitskaart                                                                 

Paspoort                                                                                                  

Reisdocumenten voor kinderen                                                        

Gevolgen van uitschrijving uit de BRP                                                       

Controle op uitschrijving                                                                           

Briefadres in Nederland                                                                             

Op meerdere plaatsen inschrijven in het bevolkingsregister                       

Vertrek naar Italië en de (belasting)schulden in Nederland                          

Schuld aan de Nederlandse staat en verlenging van uw paspoort               

Bureau Krediet Registratie bij vertrek naar het buitenland                           

Het Nederlandse paspoort in het buitenland                                      

Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade of consulaat in het buitenland                                                                                       

Nederlandse nationaliteit/Nederlanderschap                                     

Verklaring/bewijs van goed gedrag                                                            

Stemmen in het buitenland                                                                        

17. Vestiging in Italië

Het vrije verkeer binnen de EU                                                        

Voorwaarden vestiging                                                                             

Het vrije verkeer binnen de EU                                                        

Voorwaarden voor vestiging                                                                      

Echtgenoot/partner uit niet-EU land                                                           

Verblijf korter dan 3 maanden                                                                    

Verblijf in Italië als toerist                                                                          

Wel of geen resident bij aankoop van een huis in Italië ?                   

Rechten als resident                                                                                 

De identiteitskaart                                                                                     

Fiscaal nummer (Codice Fiscale)                                                              

Italiaans BTW nummer                                                                             

Zegelrechten                                                                                            

Huwelijk en nulla osta                                                                               

Geregistreerd partnerschap                                                                      

Omzetten geregistreerd partnerschap in een huwelijk is niet mogelijk

Huwelijkse voorwaarden                                                                           

Homowet aangenomen                                                                              

Ongehuwd samenwonen                                                                  

Inschrijving van buitenlandse akten in Nederlandse Registers van de burgerlijke stand                                                                                       

De Italiaanse nationaliteit                                                                          

Inschrijving bij consulaat                                                                           

Mediation (La Mediazione Obbligatoria)                                                     

18. Werken in Italië

Inleiding                                                                                                   

Werken bij de Italiaanse overheid                                                              

Werkbemiddeling                                                                                      

Erkenning diploma’s in Italië                                                                     

Arbeidsbureaus in Italië                                                                             

EURES                                                                                                    

Vacaturesites                                                                                           

Kranten                                                                                                    

Uitzendbureaus                                                                                         

Solliciteren                                                                                               

Sollicitatiebrief                                                                                          

Het sollicitatiebrief in Italië                                                                        

Talenkennis                                                                                              

19. De verhuizing

Inleiding                                                                                                   

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU                                   

Vrijstelling van invoerrechten                                                                    

Zelf verhuizen                                                                                           

Trouwen en verhuizen                                                                               

Verhuizing naar uw tweede woning                                                            

Verkoop van uw tweede woning                                                                 

Verhuizing bij erfenis                                                                                

Vervreemdingsverbod                                                                               

Belastingtelefoon Douane                                                                          

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                                    

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                 

De offerte                                                                                                 

De verhuiskosten                                                                                      

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Italië                                

Nog enkele tips en opmerkingen                                                               

Opslag                                                                                                     

Invoer antiek en kunst                                                                               

Tax-free shoppen                                                                                     

Europees dierenpaspoort                                                                          

20. Bankzaken

Het Italiaanse bankwezen                                                                          

Het openen van een bankrekening                                                             

Bankpas                                                                                                   

Een niet-ingezetene rekening in Italië                                               

Een ingezetene rekening in Italië                                                               

Een lopende rekening                                                                               

Italiaanse bankafschriften                                                                         

Automatische bankincasso                                                                        

Betaalmethoden                                                                                        

Het uitschrijven en ontvangen van Italiaanse cheques                                

Internationale transacties                                                                          

Checklist keuze Italiaanse bank                                                                

Internationale betaling per cheque/wissel                                                   

Uw Nederlandse bankzaken vanuit het buitenland                             

Een ingezetene vs. een niet-ingezetene rekening                                       

Sepa en IBAN                                                                                           

Europese overschrijving                                                                           

Europese incasso                                                                                     

21. Verzekeren in Italië

Inboedel- en opstalverzekering                                                        

Inboedelverzekering (contenuto)                                                                

Verzekering van appartementen                                                                

Verzekering van vakantiewoningen                                                            

Verzekering van gehuurd onroerend goed                                                  

Hoogte van de premie                                                                               

Een Nederlandse inboedel- en opstalverzekering voor o/g in Italië              

Claims                                                                                                     

Enkele aandachtspunten bij Italiaanse inboedel- en opstalverzekeringen     

Checklist opstal- en inboedelverzekering                                                   

Ongevallenverzekering                                                                             

Rechtsbijstandsverzekering                                                                      

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren                                  

22. De Nederlandse ZVW bij emigratie naar Italië 

Zorgverzekering in het buitenland                                                              

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                    

Uw specifieke situatie en de gevolgen voor de ZVW                                  

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen ?                           

Uw meeverhuizende gezinsleden                                                               

Met pensioen of uitkering wonen in het buitenland                             

Hoe schrijft u zich in bij een ziekenfonds in het woonland ?                         

Waar heeft u recht op in uw woonland ?                                                     

Welke bijdragen moet u betalen ?                                                              

Woonlandfactor en heffingskortingen                                                         

Bijdragen ZVW, woonlandfactoren en heffingskortingen                             

Rekenvoorbeelden in verschillende situaties                                              

Nominale bijdrage zorgverzekeringswet                                                     

Zorgtoeslag als u in het buitenland woont                                                  

Een EHIC van Zorginstituut Nederland                                                       

Welke zorg krijgt u wel en niet vergoed ?                                                

Gemaakte kosten declareren                                                                     

Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei 2010                                                       

Wet Langdurige Zorg                                                                                

Keuzevrijheid zorg                                                                           

In Italië wonen en toch ingeschreven blijven in de Nederlandse Basisadministratie (GBA)                                                                         

Verzekerd in een ander EU-land en medische behandeling in

Nederland                                                                                                 

Nederlandse WLZ-zorg in het buitenland                                                    

Vergoeding                                                                                               

Persoonsgebonden budget                                                                        

Overgangsregeling voor ex-AWBZ-verzekerden 2006                                

Als u in Italië verzekerd bent tegen ziektekosten                                        

Moet u uw Nederlandse zorgverzekering stopzetten ?                                

Verdragspolis                                                                                           

Hoe krijgt u uw zorgkosten vergoed ?                                                        

Als u ziektekosten maakt in Italië                                                              

Waar zijn uw gezinsleden verzekerd ?                                                       

Als u particulier verzekerd bent                                                        

23. Italiaanse ziektekostenverzekering, de gezondheidszorg en de sociale zekerheid

Algemene regelgeving bij tijdelijk verblijf in Italië                                       

ASL (Azienda Sanita Locale)                                                                     

Sociaal verzekerd in Italië                                                                         

De nationale gezondheidszorg in Italië                                                       

Vestiging in Italië en de Italiaanse sociale zekerheid                                  

Werknemers en zelfstandigen                                                                   

Wat omvat het Italiaanse stelsel van sociale zekerheid ?                  

Premies                                                                                                   

Kindertoeslag/Gezinsuitkeringen                                                               

Italiaanse gezinsbijslag & kinderbijslag                                                      

Assegno al nucleo familiare, assegno familiari dei comuni                          

Toeslagen                                                                                                

Gezondheid en vaccinaties                                                                        

Zwangerschapsverlof                                                                                

Vaderschapsverlof                                                                                    

Ouderschapsverlof                                                                                   

Verlof bij ziekte van het kind                                                                      

Kinderen met een handicap                                                                       

Bijzondere bijstand                                                                                    

Het Italiaanse ziekenfonds                                                                        

Inschrijving bij een ASL                                                                            

Mutuo                                                                                                       

Eigen bijdrage (Il Ticket)                                                                           

Welke groepen betalen een lagere of geen bijdrage ?                                 

Een Italiaanse particuliere ziektekostenverzekering                                    

Verandering van maatschappij                                                                  

Polis checklist                                                                                          

Italiaanse gezondheidszorg                                                                       

De Italiaanse huisarts                                                                               

Tandarts                                                                                                  

Medicijnen                                                                                                

Negozi Sanitari                                                                                         

Speciale gezondheidseisen voor bepaalde groepen                                    

EU-medisch paspoort                                                                               

Zwangerschap en bevalling                                                                       

Abortus                                                                                                    

Kinderarts                                                                                                

Apothekers                                                                                               

Gehandicapten                                                                                         

Geboorte van een kind in Italië                                                                  

Medische kosten en belastingen                                                                

Overlijden                                                                                                 

24. Het Italiaanse belastingstelsel

Belastbare personen                                                                                 

Tarieven inkomstenbelasting (imposta sul reddito delle persone fisiche = IRPEF)                                   

Inkomenscategorieën                                                                                

Berekening belastbaar inkomen                                                                 

Aftrek en verminderingen                                                                          

Persoonlijke aftrekposten                                                                          

Italiaanse heffingskortingen                                                                      

Rente en dividendinkomsten & vermogenswinstbelasting                           

Zegelbelasting                                                                                          

Aangifteperiode                                                                                        

Betaling van de belastingen                                                                      

Vermogensbelasting                                                                                    

Verhuur van Italiaans onroerend goed en de fiscus                                    

Niet-verhuurd onroerend goed                                                                   

Cedolare Secca                                                                                        

Voor- en nadelen van de cedolare secca                                                    

Nog enkele opmerkingen betreffende de Cedolare Secca                           

Soort onroerend goed                                                                               

Uitbreiding Cedolare Secca ook voor commercieel onroerend goed            

Verlaagd tarief                                                                                          

Gunstig belastingregime voor nieuwe residenten                                       

Non-Dom Belastingregime                                                                        

Bespreking en voordelen verschillende Non-Dom Regimes                        

Voorwaarden                                                                                            

Golden Visa Regeling                                                                               

Nieuw belastingregime voor gepensioneerden                                           

Nieuw belastingregime voor academici en onderzoekers                   

Leggi di bilancio                                                                                       

Nieuwe regime Forfettario (forfaitair regime voor ondernemers)                  

Wereldwijd inkomen in Italië belast tegen een forfaitair bedrag          

Criteria om in aanmerking te komen voor het Italiaanse non-dom-regime                                                                                       

Erf- en schenkbelasting                                                                            

Aanvullende heffing                                                                                  

BTW Tarieven                                                                                          

Italiaanse vennootschapsbelasting (Imposta sul reddito delle società)        

25. Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging en aankoop vanonroerend goed in Italië

Hoofdverblijf                                                                                             

Uw tweede huis in Italië en het Nederlandse belastingstelsel                     

Nog maar 1 peildatum                                                                               

Wijziging vermogensrendementsheffing vanaf 2017                                   

Belasting over uw inkomsten uit vermogen (box 3) vanaf 2017          

Tabel berekening rendement op vermogen over                                         

Heffingvrij vermogen                                                                                

Aangifte tweede huis in het buitenland                                                       

Waarde tweede woning                                                                             

Voorbeeld                                                                                                 

Berekening vermogensbelasting box 3                                                      

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit                                          

26. Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging in Italië

Binnenlandse vs. Buitenlandse belastingplicht                                           

Oude regeling                                                                                           

Nieuwe regeling na 01-01-2015                                                        

Rekenvoorbeeld                                                                                        

Welke Nederlandse inkomens, uitkeringen, pensioenen,

vermogens worden waar belast ?                                                              

U vertrekt voor uw pensioengerechtigde leeftijd naar Italië                         

Bijlagen

© 2012 - 2021 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel