Wonen en kopen in Duitsland

Artikel 1 van 5 Volgende
€ 22,95 (inclusief 9% btw)

Wonen en kopen in Duitsland

COMPLEET HERZIENE EDITIE 2019 |  Auteur: P.L. Gillissen | Aantal pagina’s: 350  

ISBN: 978-94-92895-10-3

Recensie Nederlandse Bibliotheek:

Tot in detail wordt ingegaan op het wonen/leven en werken in Duitsland en in het verlengde daarvan het kopen van onroerend goed aldaar. Het boek past in deze tijd waarin steeds meer grenzen wegvallen en mensen wegtrekken, onder andere naar Duitsland. Het boek is bedoeld voor de ondernemer én de particulier; er worden aspecten behandeld als het kopen en bouwen van een woning, de Duitse fiscus, pensioen, renovatie, het vestigen, bankzaken, onderwijs, veel over het land zelf, de bevolking, het bestuur en de politiek. De auteur heeft geen enkel aspect vergeten en wie het boek leest, weet precies hoe Duitsland in elkaar zit en hoe het leven er daar aan toegaat. Een prima en compleet stuk voorlichting, ook voor Nederlanders die in Duitsland een (tweede) woning zouden willen kopen. Het werk is daarbij vlot en toegankelijk geschreven. Deze nieuwe druk is geheel herzien en geactualiseerd.

 

Met de laatste updates en het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag

Tot in detail wordt ingegaan op het wonen/leven en werken in Duitsland en in het verlengde daarvan het kopen van onroerend goed aldaar. Het boek past in deze tijd waarin steeds meer grenzen wegvallen en mensen wegtrekken, onder andere naar Duitsland. Het boek is bedoeld voor de ondernemer en de particulier; er worden aspecten behandeld als het kopen en bouwen van een woning, de Duitse fiscus, pensioen, renovatie, het vestigen, bankzaken, onderwijs, veel over het land zelf (de bevolking, het bestuur, de politiek en elke deelstaat wordt apart belicht). De auteur heeft geen enkel aspect vergeten en wie het boek lees, weet precies hoe Duitsland in elkaar zit en hoe het leven er daar aan toegaat. Een prima en compleet stuk voorlichting, ook voor Nederlanders die in Duitsland een tweede woning zouden willen kopen. Het werk is daarbij vlot en toegankelijk geschreven. Deze nieuwe druk is geheel herzien en geactualiseerd.

Recensent Nederlandse Bibliotheek / Biblion

Inhoudsopgave

Colofon

1. Inleiding

2. Voor- en nadelen van emigratie naar Duitsland

Voordelen                                                                                                                                                                   

Nadelen                                                                                                            

3. Nederlandse fiscale aspecten  bij vertrek naar het buitenland

Wanneer er sprake van emigratie ?                                                           

Belasting en woonplaats                                                                            

Het jaar van vertrek                                                                                  

Verplichte aanslag                                                                                    

Wanneer ontvangt u een teruggaaf ?                                                         

Voorlopige teruggaaf                                                                                

Gemachtigde                                                                                            

Uw Nederlandse paspoort en de belastingen                                              

Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht                                         

Inkomen uit werk en wonen in Nederland                                                   

Inkomen uit pensioenen en uitkeringen                                                      

Winst uit aanmerkelijk belang                                                                    

Uitstel van betaling conserverende aanslag aangepast                              

Inkomen uit een woning in Nederland                                                         

Eigenwoningforfait                                                                                    

Tijdelijke uitzending of overplaatsing                                                         

Voorwaarden                                                                                            

Inkomen uit o/g, dat niet als eigen woning wordt beschouwd                      

Inkomen uit sparen en beleggen                                                                

Welke vermogensbestanddelen vallen in box 3 als u in het buitenland woont                                                                              

Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland                     

Aftrek van schulden                                                                                  

Fiscaal partnerschap en buitenlandse belastingplicht                                 

4. Keuzemogelijkheid binnenlandse of buitenlandse  belasting­plicht na 1 januari 2015

Wat is er na 1 januari 2015 veranderd ?                                                     

Oude regeling                                                                                           

Keuzemogelijkheid na 1 januari 2015 afgeschaft                                        

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2015                                                        

Geen keuzemogelijkheid meer + 90% eis                                                   

Voorbeeld                                                                                                         

5. Conserverende aanslagen

Conserverende aanslag bij emigratie                                                         

Wanneer worden conserverende aanslagen opgelegd ?                             

U hebt pensioenrechten in Nederland opgebouwd                                       

U hebt recht op uitkeringen uit een lijfrenteverzekering                               

U hebt recht op het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning       

U hebt een aanmerkelijk belang in een vennootschap die in Nederland is gevestigd                                                                                      

Hoe wordt de conserverende heffing berekend ?                                        

6. Nieuw Nederlands-Duits Belastingverdrag

Inleiding                                                                                                   

Pensioen, lijfrente en sociale uitkering in het nieuwe verdrag                      

Overgangsrecht                                                                                       

U woont in Duitsland (oude en nieuwe situatie)                                           

U woont in Nederland en werkt in Duitsland (oude en nieuwe situatie)         

Tijdelijk een lager tarief + voorwaarden                                                     

U ontvangt een pensioen of lijfrente uit Nederland                                      

Overige gevolgen Nederlands-Duits belastingverdrag                                

Gevolgen DGA en pensioen in eigen BV                                                    

Uw pensioen- of lijfrente ingegaan vóór 1 januari 2016                               

Overgangsregeling gepensioneerden                                                        

Voorbeeld berekening                                                                               

Nieuw Nederlands-Duits belastingverdrag + grensarbeidersregeling           

Overzicht inkomsten en belastbaarheid in woon- of werkland                      

ABP Pensioen                                                                                          

Nog enkele andere voorbeelden ter voorkoming van dubbele belastingheffing                                                                           

Compensatieregeling                                                                                

Rekenvoorbeeld                                                                                        

Doorschuifregeling                                                                                            

7. Emigratie en de Nederlandse sociale verzekeringen

Inleiding                                                                                                   

Gevolgen voor de Nederlandse volksverzekeringen                                   

Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland                                            

Partner en kinderen niet verzekerd                                                            

Vrijwillige AOW en ANW verzekering                                                        

Nederlandse AOW versus Duitse Regelaltersrente                                              

Premies                                                                                                   

Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren ?                                                

Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren ?                                                

Sociale (werknemers) uitkeringen                                                             

WW-uitkering                                                                                            

WAO + WIA                                                                                             

Nieuwe EU richtlijn voor het werken in het buitenland                                 

183 dagen regeling onder het oude en nieuwe belastingverdrag                  

Situatie onder het oude Nederlands-Duitse belastingverdrag                      

Situatie onder het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag                   

Voorbeeld                                                                                                 

8. De nieuwe Nederlandse zorgverzekeringswet + WLZ bij  emigratie naar Duitsland

Gevolgen bij emigratie en uw Nederlandse zorgverzekering                       

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                             

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen ?                           

Uw meeverhuizende gezinsleden                                                               

Hoe kunt u zich laten registreren ?                                                            

Waar heeft u recht op in uw woonland ?                                                     

Waar heeft u recht op in Nederland ?                                                         

Te betalen bijdragen                                                                                 

Woonlandfactor en heffingskortingen                                                         

ZVW en WLZ bijdragen                                                                             

Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor in verschillende situaties                 

Zorgtoeslag als u in het buitenland woont                                                  

Uw toeslagpartner                                                                                    

De European Health Insurance Card (EHIC)                                              

Gemaakte kosten declareren                                                                     

Welke kosten kunt u niet declareren ?                                                                 

Zorg vanuit de WLZ aanvragen in het buitenland                                        

Keuzevrijheid zorg                                                                                    

In Duitsland wonen en toch ingeschreven blijven in de

Nederlandse Basisadministratie (GBA)                                                      

Nederlandse WLZ zorg in het buitenland                                                    

Persoonsgebonden budget (PGB)                                                             

Als u in Duitsland verzekerd bent tegen ziektekosten                                 

Waar kunt in Duitsland een verzekering afsluiten ?                                              

Wel of niet stopzetten van uw Nederlandse zorgverzekering ?                    

De verdragpolis                                                                                          

Aanvullende verzekering                                                                             

Ziektekosten in Duitsland                                                                                     

Duitse premies                                                                                           

Een Duitse aanvullende verzekering (Zusatzversicherung)                           

Hoe krijgt u uw zorgkosten vergoed ?                                                                   

Waar zijn uw gezinsleden verzekerd ?                                                       

Nominale premie                                                                                      

Erkende zorgverzekeraars (Krankenkasse) in Duitsland                            

9. Werken in Duitsland en de belastingen

Inleiding                                                                                                   

Hoe doet u belastingaangifte in Duitsland ?                                                

Uitzonderingen                                                                                         

Auto van de zaak                                                                                      

Welk inkomen wordt waar belast ?                                                            

Belast in Nederland                                                                                   

Belast in Duitsland                                                                                             

10. Grensarbeidersregeling

Werken als grensarbeider in Duitsland                                                      

Wanneer wordt u als grensarbeider in Duitsland beschouwd ?                    

Nederlands-Duits belastingverdrag                                                            

Compensatieregeling                                                                                

Dossier: werken in Duitsland (op te vragen PDF)                                       

11. Oriëntatiefase

Motieven voor vestiging of aankoop van onroerend goed in Duitsland         

Waar kopen ?                                                                                           

Checklist waar kopen ?                                                                             

Hoe vindt U onroerend goed ?                                                                   

Wat kopen ?                                                                                             

Oriëntatie-checklist wat kopen ?                                                                

Vraagprijs                                                                                                

Checklist vraagprijs                                                                                  

Staat van onderhoud van het huis                                                              

Wanneer op huizenjacht ?                                                                         

Ontwikkeling Duitse onroerendgoedmarkt                                                             

Ontwikkeling onroerendgoedprijzen                                                             

Tips/waarschuwingen                                                                               

Energielabel in Duitsland verplicht                                                             

12. Aankoop van een appartement

Bij aankoop van een appartement krijgt u te maken met de volgende documenten                                                                               

Appartementsrecht                                                                                   

Vereniging van eigenaren (Versammlung der Eigentümer)                          

Vergaderingen                                                                                          

Checklist aankoop appartement                                                                 

Gemaakte afspraken (Hausordnung & Gebrauchsregelungen)                    

Financiële aspecten                                                                                  

Verzekeringen                                                                                          

Inhoud vergaderingen                                                                               

13. Aankoop Duits onroerend goed

Duitse makelaars  (Immobilienmakler)                                                       

Duitse makelaarsverenigingen                                                                  

Vestigingsvoorwaarden Duitse makelaar                                                   

Makelaarscourtage                                                                                   

Aankoop van onroerend goed op een veiling                                              

14. Het Duitse koopproces; juridische en notariële aspecten                                                                                      

Wetgeving                                                                                                

Vergunningen                                                                                           

Taxatierapport                                                                                          

Vergunningen en andere belangrijke aandachtspunten bij aankoop van onroerend goed in Duitsland                                                  

Energielabels                                                                                           

Verschillen koopproces tussen Duitsland en Nederland                              

Kaufvertrag                                                                                              

Auflassung                                                                                               

Notariële akte                                                                                           

De taken van de notaris                                                                            

Nadelen van een Nederlandse notaris                                              

Geen voorlopig koopcontract/voor-overeenkomst in Duitsland                   

Verplichtingen koper                                                                                 

Van koopovereenkomst naar notariële akte                                                

Ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst                                   

Nadeel ontbindende voorwaarden                                                              

Boeteclausules                                                                                         

Tips en adviezen bij ondertekening van de koopakte en de overdracht        

Inschrijving in het "Grundbuch"                                                                 

Wat vindt men in het “Grundbuch” ?                                                          

Wanneer vindt de inschrijving in het kadaster plaats ?                               

Wat heeft u nodig voor inschrijving in het kadaster ?                                  

Wat kan er mis gaan na ondertekening van de notariële akte ?                   

Voorinschrijving/aantekening in het Grundbuch                                          

Betaling van de koopsom / Kosten koper of vrij op naam ?                         

Kosten bij aankoop van Duits onroerend goed                                            

Tarieven Duitse overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer)                       

Tabel tarieven Grunderwerbsteuer per Bundesland                                    

Taxatiekosten                                                                                           

Afrekening met de notaris                                                                        

15. Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een tweede huis

      in Duitsland (box 3) en de belastinggrondslag in Duitsland

Uw tweede huis in Duitsland en het Nederlandse belastingstelsel               

Het tweede huis in het huidige Nederlandse belastingstelsel en

voorkoming van dubbele belasting in het buitenland                                   

Duitse heffing op in Duitsland gelegen onroerend goed                              

Wijziging Nederlandse vermogensrendementsheffing                                 

Forfaitair rendement                                                                                  

Tarieven                                                                                                   

Heffingvrij vermogen buitenlands belastingplichtige                                   

Belastbaar vermogen                                                                                

Tabel vermogensschijven                                                                         

Belastingheffing over uw vakantiehuis                                                                

Verplaatsing heffing naar een ander land                                                   

Aangifte tweede huis in het buitenland                                                       

Berekening vermogensbelasting                                                                

Verhuur vakantiewoning als bedrijfsactiviteit                                                       

Zweitwohnungsteuer in Duitsland                                                              

Verkoop van de vakantiewoning en de Duitse fiscus                                  

Bedrijfsmatige verkoop van vakantiewoningen                                           

Verrekening verkoop met verlies                                                               

Verhuur en de Duitse omzetbelasting                                                         

Verhuur aan een vakantiepark en de Duitse omzetbelasting                        

Kleine ondernemersregeling                                                                      

Verkoop van de vakantiewoning en de Duitse omzetbelasting                     

17. Het kopen van (bouw)grond

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen                                            

Bouwplanningsrecht                                                                                  

Bouwverordeningsrecht                                                                            

De dienst bouw- en woningtoezicht                                                            

Wanneer kan een perceel bebouwd worden ?                                             

Toegestane bouwplannen in het buitengebied                                            

Hoe kan een perceel bebouwd worden ?                                                    

Toegestane wijze van het gebruik van de bouwgrond                                 

Toegestane mate van het gebruik van de bouwgrond                                 

Grondvlakfactor                                                                                        

Gebruiksfactor                                                                                          

Bouwwijze, bouwlijnen, bouwgrenzen                                                         

Het ABC van het Duitse bouwproces                                                         

Aanvraag van een bouwvergunning                                                           

Verzoek om een voorlopige bouwvergunning                                             

Ontsluiting van het perceel                                                                        

Wat behoort tot een gewaarborgde ontsluiting ?                                         

Aansluiting op de aanvoerleidingen en de riolering                                     

Hoe hoog zijn de ontsluitingskosten ?                                                        

De verdeling van de ontsluitingskosten                                                      

Wanneer dient de ontsluitingsbijdrage te worden betaald ?                         

Kostensplitsing                                                                                         

Vooruitbetalingen                                                                                      

Recht van opstal                                                                                       

Juridische aspecten van erfpacht                                                              

Vergoeding van de pachter aan de verpachter                                           

Canon                                                                                                      

Rechten en plichten van de pachter                                                           

Wat zijn de voor- en nadelen van recht van opstal ?                                   

Wanneer vervalt het recht van opstal ?                                                      

Duur van het erfpacht                                                                               

Opzeggen erfpachtrecht                                                                            

Checklist erfpacht                                                                                    

Vruchtgebruik                                                                                           

Recht van overpad                                                                                    

Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond                                          

Wat niet kopen ?                                                                                       

Waarom kan grond ongeschikt zijn als bouwgrond                                     

Slopen                                                                                                      

17. Het bouwen van een huis in Duitsland

Duitse wet- en regelgeving                                                                       

Vrijwaringsrechten bij de aankoop van een nieuw gebouwde woning           

Voordelen van bouwen in Duitsland                                                           

Nadelen van bouwen in Duitsland                                                              

Welke bouwvormen worden in Duitsland gehanteerd ?                               

Mogelijkheden om in Duitsland een huis te bouwen                                    

Via een projectontwikkelaar (Bauträger)                                                     

Via een aannemer                                                                                     

Keuze van de aannemer                                                                            

Wat moet er in het bouwcontract staan ?                                                   

Wat moet er in een bouwcontract verplicht vermeld worden ?                     

Checklist inhoud bouwcontract                                                                  

Wanneer wordt het nog te bouwen huis uw eigendom ?                              

De bouwsom                                                                                            

Wanneer betaalt u welk deel van de bouwsom ?                                         

Bouwrente en renteverlies                                                                         

Mogelijk faillissement van uw aannemer                                                    

Bouwen via een architect                                                                          

Rol van de architect                                                                                  

Bouwbestek                                                                                              

Wat vast te leggen in het contract met de architect ?                                 

Kosten van een architect                                                                           

Problemen met architecten                                                                        

Checklist wat te bespreken met uw architect                                                       

Soort opdracht                                                                                          

Volledige opdracht                                                                                    

Beperkte opdracht                                                                                    

Aanvraag bouwvergunning                                                                        

Geldigheid bouwvergunning                                                                      

Bouwgaranties                                                                                          

Vrijwaringsrechten                                                                                             

Afzien van vrijwaring                                                                                 

Zwartwerkers                                                                                           

Voorlopige en definitieve oplevering                                                          

Nog enkele opmerkingen, tips en adviezen                                                

Bouwvoorheffingsregeling                                                                         

Meldingsplicht bij bouwwerkzaamheden                                                     

Verzekeringen tijdens de bouw                                                                  

Opstalverzekering                                                                                    

Bouwverzekering                                                                                      

Aansprakelijkheidsverzekering                                                                  

Bouwsubsidies                                                                                         

Denk aan uw buren                                                                                   

18. Renovatie & onderhoud

Vergunningen                                                                                           

Duitse of Nederlandse vaklieden ?                                                             

Offertes                                                                                                    

Bouw- en doe-het-zelf pakketten                                                                

Een opzichter                                                                                           

Onderhoud                                                                                                

Energiebesparing                                                                                     

Energiebeleid in Duitsland                                                                         

Energiebesparing en subsidies                                                                  

Energieausweis                                                                                        

19. Nutsvoorzieningen

Elektriciteit                                                                                               

Aandachtspunten bij het afsluiten van een energie-contract met een Duitse energie-makelaar                                                                     

Gas / Gasflessen                                                                                      

Verwarming op hout                                                                                  

De schoorsteenveger                                                                                

Prijsvergelijkers                                                                                       

Water                                                                                                       

Telefoon / Installatie en registratie                                                             

Mobiele telefoons                                                                                      

Glasvezel                                                                                                 

De telefoonrekening                                                                                  

Gebruik van uw oude Nederlandse e-mail adres in Duitsland                      

Televisie en radio                                                                                     

Kijk- en luistergeld                                                                                             

Huisvuil                                                                                                    

20. Huur en verhuur van Duits onroerend goed

Hoe vindt u een huurhuis/appartement ?                                                    

Wie is juridisch gezien de huurder ?                                                          

Het huurcontract                                                                                       

Inventaris                                                                                                 

Betaling van de huur                                                                                 

Borg                                                                                                         

Verhuurde woonoppervlakte                                                                      

Overname roerende goederen                                                                   

Vaststelling huursom                                                                                

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de huursom ?                        

Mietspiegel voor huurwoningen                                                                 

Bijkomende kosten                                                                                   

Verschil "Brutto en Nettokaltmiete"                                                            

Looptijd huurcontract                                                                                

Onderhoudskosten                                                                                    

Overige verplichtingen van de huurder                                                      

Het huurcontract en huisdieren                                                                  

Huurverhoging                                                                                          

Huren en de verzekering                                                                           

Opleveren van de gehuurde woning                                                           

Eigenaar aansprakelijk voor schulden huurder                                           

Opzeggen van de huur                                                                              

  - door de verhuurder                                                                               

  - door de huurder                                                                                    

Verkoop van de verhuurde woning                                                             

Enkele belangrijke huurtermen in huur-advertenties                                   

Nieuwe Duitse huurwetgeving                                                                   

Bestellerprinzip (makelaarscourtage voor rekening

van de opdrachtgever)                                                                              

Verhuur / Vakantieverhuur/seizoenverhuur                                                 

Wanneer wordt men als professionele verhuurder beschouwd ?                  

Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur                                               

Huursom seizoenverhuur/classificatie                                                                 

De verhuurorganisatie                                                                               

Checklist: het contact met de verhuurorganisatie                                       

Langere termijn verhuur                                                                            

Nog enkele aandachtspunten bij verhuur                                                    

Voorbeeld werkwijze voor particulieren, die zelf hun huis willen verhuren                                                                                  

Fiscale aspecten van verhuur van Duits onroerend goed                            

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit                                          

Verdienen aan uw tweede huis                                                                  

21. De Duitse onroerend goed belasting

Grundsteuer                                                                                                       

Rekenvoorbeeld                                                                                        

22. Vestigen in Duitsland

Voorwaarden om langer dan 3 maanden in Duitsland te mogen verblijven                                                                                      

Vertrek uit Nederland                                                                                

Uitschrijving bij vertrek uit Nederland                                                        

Inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)                                              

Legalisatie                                                                                                

Reisdocumenten                                                                                       

ID-kaarten                                                                                                

Eigen reisdocument kinderen                                                                    

Wanneer wordt uw Nederlandse paspoort of ID-kaart ongeldig ?                 

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving uit de BRP                                      

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor uw particuliere

verzekeringen ?                                                                                        

Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor uw Nederlanderschap ?               

Is er controle op uw uitschrijving uit de BRP ?                                           

Onterechte uitschrijving                                                                            

Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?          

Vestiging in een ander EU-land                                                                 

Kan iemand op meerdere plaatsen in de EU ingeschreven staan

in het GBA/bevolkingsregister ?                                                                

Verklaring/bewijs van goed gedrag                                                            

Echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner uit een niet-EU land          

Wat moet u regelen voor u naar Duitsland vertrekt ?                                  

Inschrijving in Duitsland                                                                            

De verblijfsvergunning                                                                              

Gewerbeanmeldung voor ondernemers                                                      

Waar dient u een verblijfsvergunning aan te vragen ?                                

Duurzaam verblijfsrecht in Duitsland                                                          

Vertrek naar Duitsland en de (belasting)schulden in Nederland                   

Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel                                                    

Internationale uitwisseling kredietgegevens                                               

Nederlandse nationaliteit                                                                           

Kind en paspoort                                                                                       

Erkenning Nederlands huwelijk in Duitsland                                               

Homohuwelijk in Duitsland                                                                        

Huwelijksvermogensrecht                                                                         

Toepasselijk recht                                                                                     

Samenwonen                                                                                            

Verschil samenwonen en huwelijk                                                             

Fiscale behandeling geregistreerde samenwonende partners                     

Ehegattensplitting                                                                                     

Kindertoeslag                                                                                           

Samen een huis kopen                                                                              

Samenwonenden en de sociale verzekeringen                                           

Samenwonenden en kinderen                                                                    

Samenwonenden en de verzekeringen                                                       

Naam van de kinderen                                                                              

Omgang met Duitse buren en collega’s                                                     

Diplomatieke vertegenwoordigingen                                                          

23. De verhuizing

Verhuizing en invoer van Uw inboedel binnen de E.U.                                 

Vrijstelling van invoerrechten                                                                    

Zelf verhuizen                                                                                           

Trouwen en verhuizen                                                                               

Verhuizing naar uw tweede woning                                                            

Verkoop van uw tweede woning                                                                 

Verhuizing bij erfenis                                                                                

Vervreemdingsverbod                                                                               

Belastingtelefoon douane                                                                          

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                                    

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                 

De offerte & de verhuiskosten                                                                   

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Duitsland ?                      

Meenemen van huisdieren                                                                        

Algemene voorwaarden                                                                             

Het oude paspoort/vaccinatieboekje                                                          

Invoeren en aanmelding van uw hond voor de hondenbelasting         

24. Verzekeringen

Het verzekeringswezen in Duitsland                                                          

Opstalverzekering                                                                                    

Overdracht onroerend goed en de opstalverzekering                                  

Elementarschades                                                                                    

Waardevaststelling van het onroerend goed                                               

Inboedelverzekering                                                                                  

Keuken inboedel of opstal ?                                                                       

Inbraak en vandalisme                                                                              

Aansprakelijkheidsverzekering                                                                  

Aansprakelijkheidsverzekering voor honden en paarden                             

Aansprakelijkheidsverzekering bij lekken van uw olietank                                    

Aansprakelijkheidsverzekering voor de huis- en grondbezitter                    

Rechtsbijstandsverzekering                                                                      

Levensverzekering                                                                                   

Overlijdensrisicoverzekering                                                                     

Bouwverzekering                                                                                      

Aansprakelijkheidsverzekering tijdens de bouw                                          

Aansprakelijkheidsverzekering tegen watervervuiling                                 

Uw Nederlandse verzekeringen bij emigratie naar Duitsland                       

Pflegeversicherung                                                                                   

Het Duitse sociale zekerheidsstelsel                                                         

25. Subsidies en toeslagen in Duitsland

Kindergeld                                                                                                

Hoogte Kindergeld                                                                                    

Gezinsbijlagen uit twee landen                                                                  

Overige gezinsuitkeringen                                                                        

Kinderzuschlag                                                                                         

Kinderfreibetrag                                                                                        

Nederlandse of Duitse Kinderbijslag ?                                                                 

Elterngeld                                                                                                 

Subsidies voor jonge gezinnen                                                                  

Schema situaties recht op Nederlandse of Duitse kinderbijslag                   

Eigenheimrentengesetz                                                                             

Riester Rente                                                                                           

Betreeungsgeld afgeschaft                                                                       

Ehegattensplitting                                                                                     

Bausparen                                                                                                

26. Bankzaken

Het Duitse bankwezen                                                                              

Checklist keuze Duitse bank                                                                     

Het openen van een Duitse bankrekening                                                  

Openingstijden Duitse banken                                                                   

Automatische overboeking                                                                        

Een ingezetene- vs. een niet ingezetene rekening                                      

Een niet-ingezetene rekening in Nederland                                                

Kenmerken van een niet-ingezetene rekening                                            

Welke documenten moet u in Nederland overleggen om uw rekening

in een niet-ingezetene rekening om te zetten                                              

Sepa (De Single Euro Payments Area)                                                      

Over IBAN                                                                                                

Europese overschrijving                                                                           

Europese incasso                                                                                     

Europese spaarrichtlijn vervangen door Common Reporting Standard                  

Welke regels gelden er voor het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland ?                                                                                             

27. Financieringen

Financieringsmogelijkheden                                                                      

Financiering uit eigen middelen                                                                 

Een tweede hypotheek op Uw huis in Nederland                                         

Een persoonlijke lening in Nederland                                                         

Financiering via een projectontwikkelaar                                                    

Een hypotheek op basis van effectenbevoorschotting                                 

Een hypotheek bij een Nederlandse bank voor een eerste eigen woning in Duitsland                                                                                   

Checklist Duitsland Hypotheek                                                                  

Een hypotheek via een Duitse bank                                                           

Een hypotheekofferte                                                                                

Wat moet u aan banken overleggen ter verkrijgen van een

hypotheek ?                                                                                              

Hypotheek bij nieuwbouw                                                                          

Kapitaal- of levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek                       

Belangrijke aspecten m.b.t. een hypotheek op Duits onroerend goed          

Hoogte hypotheekrente                                                                             

Voordelen rentevaste periode                                                                    

Voordelen variabele rente                                                                          

De hypotheekaanvraag                                                                             

Nederlands versus Duits recht                                                                  

Notarieel onderzoek                                                                                  

Hypotheekvoorwaarden bij Duitse banken                                                  

Waardebepaling van het onroerend goed                                                    

Aflossing                                                                                                  

Beratungsstellen                                                                                       

Bouwsparen                                                                                             

Rangbescheinigung                                                                                  

Royement                                                                                                 

Financieringskosten                                                                                  

Taxatiekosten                                                                                           

Afsluitprovisie                                                                                           

Nederlandse bijleenregeling                                                                      

Eigenwoningschuld                                                                                   

Voorbeeld                                                                                                 

U gaat goedkoper wonen in Duitsland                                                        

Rekenvoorbeeld                                                                                        

Nog enkele belangrijke verschillen op een rijtje                                          

28. Het Duitse belastingstelsel

Duitse inkomstenbelasting                                                                        

Wanneer is iemand ingezetene van Duitsland ?                                          

Hoe werkt het Duitse inkomstenbelastingsysteem ?                                   

Aftrekbaarheid hypotheekrente                                                                  

Inkomensbronnen                                                                                     

Inkomen uit arbeid / salaris                                                                       

Aftrekbare kosten die verband houden met uw werk                                   

Aftrek kinderopvang                                                                                 

Opleidingskosten voor de kinderen                                                            

Sociale verzekeringsbijdragen                                                                   

Hypotheekrente aftrek                                                                               

Standaard aftrek                                                                                       

Persoonlijke aftrekposten                                                                          

Overzicht aftrekbare kosten / verminderingen                                            

Tabel tarieven Duitse inkomstenbelasting                                                  

Solidariteitsheffing                                                                                    

Kerkbelasting                                                                                           

Kosten woon-werk-verkeer                                                                        

Verhuiskosten                                                                                          

Overige aftrekposten                                                                                

Inkomen in natura                                                                                     

Auto van de zaak                                                                                      

Rekenvoorbeeld belastbare waarde auto van de zaak                                 

Opties                                                                                                      

Pensioeninkomen                                                                                     

Inkomen uit investeringen                                                                         

Sociale verzekeringsbijdragen overzicht/ tabel                                           

Lohnsteuer                                                                                               

Overzicht Lohnsteuerklassen                                                                    

Belastingaftrek per Steuerklasse                                                               

Verhoging Grundfreibetrag                                                                        

Beschränkte en Unbeschränkte belastingplicht in Duitsland                             

Indeling Steuerklasse getrouwd of ongetrouwd                                          

Versoepeling binnenlandse belastingplicht in Duitsland                              

Nog enkele tips                                                                                        

Inkomstenbelasting (Einkommensteuer)                                                    

Verrekening verliezen (Verlustausgleich)                                                   

Sonderausgaben                                                                                       

Buitengewone lasten                                                                                 

Gezamenlijke (gezins) of individuele aangifte                                             

Het belastingjaar                                                                                      

Belastingaangifte (Einkommensteuererklärung)                                         

Betaling van de belasting                                                                                   

Verplichte aangifte inkomstenbelasting door werknemer                             

Vrijwillige aangifte inkomstenbelasting                                                      

Voorlopige aanslag                                                                                   

Verklaring voor het niet doen van belastingaangifte                                    

Inkomen uit Nederlands pensioen                                                              

Inkomen uit vermogen                                                                              

Inkomen uit rente en dividend                                                                    

Bronbelasting                                                                                           

Geld op een bank in Nederland, terwijl U in Duitsland woont                       

Koerswinsten                                                                                            

Vermogensbelasting                                                                                 

Gerealiseerde vermogenswinsten in Duitsland                                           

Zakenbelasting                                                                                         

Minijob                                                                                                     

Probleem Minijob                                                                                      

Uitzonderingen bij Minijob                                                                         

Samenloop WW en Minijob                                                                        

Belastingdienst Team Grensoverschrijdend Werken & Ondernemen           

Nederlands-Duitse fiscale termen                                                              

 

Bijlagen

 

  • Deelstaten
  • Tarieven makelaarscourtage bij huur/verhuur van onroerend goed
  • Arbeids- en uitkeringssituaties, indien u in Duitsland woont
  • Vastgoed Promotie

 

Bronnen                     

 

 

 

© 2012 - 2021 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel